top of page

         Silverex

           förbi

   BAU-ART-TEC GmbH

Roderstr. 42,

85055 Ingolstadt
Tyskland

Telefon: 0841 99 36 07 20
Fax: 0841 99 36 07 22

E-post: info@bau-art-tec.de

Handelsregister:
Tingsrätten i Ingolstadt
HRB 8883

Skattenummer: 124/122/11942


VAT ID: DE320185495
Skatteverket i Ingolstadt

silverex logo.png

         förbi 

Bau-Art-Tec GmbH

Disclaimer / Disclaimer

1. Innehållet i onlineerbjudandet

Författaren tar inget ansvar för aktualitet, riktighet och fullständighet av informationen som tillhandahålls på vår webbplats. Ansvarskrav mot författaren avseende materiella eller immateriella skador orsakade av användning eller utebliven användning av den tillhandahållna informationen eller användning av felaktig och ofullständig information är i princip uteslutna, såvida inte författaren kan bevisas ha handlat uppsåtligen eller grovt. oaktsamhet fel föreligger. Alla erbjudanden är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet utan föregående meddelande eller att tillfälligt eller permanent avbryta publiceringen.

2. Referenser och länkar

Vid direkta eller indirekta hänvisningar till externa webbplatser ("hyperlänkar"), som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle ansvar endast inträda om författaren kände till innehållet och det var tekniskt möjligt och rimligt för honom att göra det för att förhindra användningen av olagligt innehåll. Författaren förklarar härmed uttryckligen att inget olagligt innehåll kunde urskiljas på de länkade sidorna när länken skapades. Författaren har inget som helst inflytande på den nuvarande och framtida designen, innehållet eller författarskapet på de länkade/anslutna sidorna. Han tar därför härmed uttryckligen avstånd från allt innehåll på alla länkade/anslutna sidor som ändrades efter att länken skapades. Detta uttalande gäller alla länkar och referenser som finns på vår egen webbplats samt för tredje parts inlägg i gästböcker, diskussionsforum, länkkataloger, e-postlistor och alla andra former av databaser som skapats av författaren, vars innehåll kan nås externt. Leverantören av sidan som hänvisas till är ensam ansvarig för olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstår genom användning eller utebliven användning av sådan information, inte den person som endast hänvisar till respektive publikation via länkar.

3. Upphovsrätt och varumärkesrätt

Författaren strävar efter att iaktta upphovsrätten till de bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som används i alla publikationer, att använda bilder, grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter som han själv har skapat eller att använda licensfri grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter . Alla varumärken och varumärken som nämns på webbplatsen och eventuellt skyddas av tredje part omfattas utan begränsningar av bestämmelserna i tillämplig varumärkeslag och respektive registrerad ägares äganderätt. Slutsatsen att varumärken inte skyddas av tredje parts rättigheter bör inte dras enbart på grundval av blotta omnämnandet! Upphovsrätten för publicerade objekt skapade av författaren själv förblir enbart hos författaren av sidorna. Reproduktion eller användning av sådan grafik, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt medgivande från författaren.

4. Sekretess

Om möjligheten till inmatning av person- eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) ges, sker inmatningen av dessa uppgifter på uttryckligen frivillig basis. Användning och betalning av alla tjänster som erbjuds är - så långt det är tekniskt möjligt och rimligt - tillåtet utan att tillhandahålla sådana uppgifter eller genom att tillhandahålla anonyma uppgifter eller en pseudonym. Det är inte tillåtet att använda kontaktuppgifter som publicerats i förlaget eller jämförbar information såsom postadresser, telefon- och faxnummer och e-postadresser av tredje part för att skicka information som inte uttryckligen efterfrågats. Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder mot avsändare av så kallade skräppostmeddelanden som bryter mot detta förbud.

5.Google Adsense

Denna webbplats använder Google Adsense, en webbannonseringstjänst som tillhandahålls av Google Inc., USA ("Google"). Google Adsense använder så kallade "cookies" (textfiler), som lagras på din dator och som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Google Adsense använder även så kallade "web beacons" (små osynliga bilder) för att samla in information. Genom att använda webbfyren kan enkla åtgärder som besökstrafik på webbplatsen registreras och samlas in. Informationen som genereras av cookien och/eller webbsignalen om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen med avseende på annonserna, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och annonser för webbplatsoperatören och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra lagring av cookies på din hårddisk och visning av webb-beacons genom att välja "acceptera inte cookies" i din webbläsarinställningar (i MS Internet Explorer under "Extras > Internet Options > Data Protection > Settings"; i Firefox under "Extra > Inställningar > Sekretess > Cookies"); Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

6. Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress) överförs till en Google-server i USA och lagras där. Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter för Googles räkning. Under inga omständigheter kommer Google att associera din IP-adress med annan Google-data. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed; Vi vill dock påpeka för dig att i det här fallet kan du om tillämpligt inte använda alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Genom att använda denna webbplats samtycker du till behandlingen av uppgifter om dig av Google på det sätt och för de syften som anges ovan.

7.Facebook

Den här webbplatsen använder plugins från leverantören Facebook.com, som tillhandahålls av Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 i USA. Användare av vår webbplats där Facebook-pluginet är installerat informeras härmed om att plugin-programmet kommer att upprätta en anslutning till Facebook, som kommer att överföras till din webbläsare så att plugin-programmet visas på webbplatsen. Vidare vidarebefordras data till Facebook-servern genom användning, som innehåller information om dina webbplatsbesök på vår hemsida. För inloggade Facebook-användare innebär detta att användningsdata tilldelas deras personliga Facebook-konto. Så snart du aktivt använder Facebook-pluginet som inloggad Facebook-användare (t.ex. genom att klicka på "Gilla"-knappen eller använda kommentarsfunktionen), överförs denna data till ditt Facebook-konto och publiceras. Du kan bara undvika detta genom att logga ut från ditt Facebook-konto i förväg. För mer information om Facebooks användning av data, se dataskyddsbestämmelserna på Facebook.

8. Giltigheten av denna ansvarsfriskrivning

Detta undantag från ansvar/friskrivning är att betrakta som en del av webbplatsen från vilken hänvisning gjordes till denna sida. Om delar eller enskilda formuleringar av denna text inte, inte längre eller inte helt överensstämmer med gällande rättsläge, förblir de återstående delarna av dokumentet opåverkade i sitt innehåll och giltighet.

Källa: Haftausschluss.org , Disclaimer Template & the Data Protection Act

bottom of page