top of page
silverex logo.png

         förbi 

Bau-Art-Tec GmbH

Ångerrätt

ångerrätt

3.1 Konsumenter har i princip rätt till ångerrätt. Du har rätt att frånträda detta avtal inom 14 dagar. Ångerfristen är 14 dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part som inte är transportör tog varorna i besittning. För att kunna utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda detta avtal via vårt kontaktformulär på vår hemsida.

3.2 Om du häver detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har) efter senast fjorton dagar från den dag då vi tog emot varan. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut. Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion. Vi står endast för kostnaden för att returnera produkten om det finns ett fel på produkten.

Tips:

a) Innan retur kan ske måste du begära ett returnummer på vår hemsida. Beroende på orsaken till returen kommer då en returetikett att mailas till dig. Vi ber dig dock vänligen att avstå från att returnera varorna som samlats in inom ramen för din ångerrätt. Observera att om du väljer ett onödigt dyrt fraktsätt kan du ha rätt till betalning av mellanskillnaden till retur med post.
b)
 Vi vill också påpeka att du kan behöva betala ersättning för retur av varor utan originalförpackning.
c)
 Som ett undantag finns det ingen ångerrätt för varor som inte är prefabricerade och för vars framställning ett individuellt urval eller beslut av dig är avgörande eller som är tydligt anpassade efter dina personliga behov.
d)
 Efter att vi tagit emot och kontrollerat de returnerade produkterna får du återbetalning av köpesumman. Kostnader för installation och borttagning av varorna samt andra tjänster/arbeten som du beställt hos oss i samband med varorna kan inte ersättas vid en avbokning.
e)
 Om du skickar tillbaka varor till oss utan ytterligare förklaring antar vi att du vill utnyttja din lagstadgade ångerrätt.

Postal Boxes _edited.jpg
bottom of page